תיק תיעוד בתל אביב – שדרות וושינגטון 25

המבנה המתועד ממוקם בלב שדרות וושינגטון בשכונת פלורנטין. ניתן לזהות את המבנה בתצלום אויר משנת 1937 וכן במפות היסטוריות משנת 1935. היתר שינויים ראשון קיים משנת 1965.